UD workshops 2022

Transformaties voor het dagelijks leven

De wereld wordt steeds dynamischer en complexer, zij stelt ons voor grote uitdagingen.
Waar vinden we stabiliteit in deze hectiek? Hoe blijven we met elkaar in verbinding? En hoe geven we richting aan ons leven?

Unity in Duality, de psychologie en filosofie van de onderlinge verbondenheid, heeft als uitgangspunt dat de wereld bestaat op basis van onderlinge relatie.
Essentieel daarin is het inzicht dat verbondenheid de grond is van ons bestaan.
Dit ervaren is een diepgaande transformatie die ons in contact brengt met een natuurlijke harmonie, onze relaties verdiept en wijsheid laat vinden voor de wereld van nu.

In dit programma kun je kennismaken met dit gedachtegoed en verschillende aspecten van deze transformatie ervaren.
De workshops kennen een afwisseling van meditatie en inleiding en uitwisseling.
Zij zijn apart te volgen en bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de thema's.

UD-Workshops 2022 v2

Zaterdag 12 maart: 'Thuiskomen bij jezelf'

Contact met je lichaam is een belangrijke poort naar contact met de zintuiglijke realiteit. Dit contact hebben we om verschillende redenen nodig. Het ontspant, brengt ons in het hier en nu, en we aanvaarden de wereld meer zoals die is. Het brengt ook ons denken tot rust en opent een diepere ervaring, voorbij het zintuiglijke. Cruciaal hiervoor is het openen van de gevoelservaring waardoor we 'thuiskomen' bij onszelf.
In deze workshop verkennen we hoe dit werkt en hoe tot deze gevoelservaring te komen om zo de rijkdom van deze vorm van meditatie te ervaren.

Begeleiding: Caroline Vossen, klinisch psycholoog en lid van de Internationale Staf van Unity in Duality, in samenwerking met senior studenten

Zondag 10 april: 'Visualisatie, poort naar het onbewuste'

We zijn geneigd om vervelende gebeurtenissen beter te onthouden en krachtiger te ervaren dan onze gelukkige momenten. Deze laatste zijn echter wel opgeslagen in ons onbewuste. De verbeelding is de ingang naar dit onbewuste en daarmee naar ons verborgen geluk.
Visualisatie is een meditatieve techniek om dit vreugdevolle en vervullende in ons te versterken.
In de workshop staat de techniek van deze visualisatie centraal en gaan we aan het werk om het positieve in ons te versterken, zowel op persoonlijk als op spiritueel niveau.

Begeleiding: Frances Nijssen, organisatiepsycholoog en lid van de Internationale Staf van Unity in Duality,in samenwerking met senior studenten

Zaterdag 14 mei: 'De natuur als bron van harmonie'

De laatste tijd ontdekken we steeds meer dat de natuur een ingenieus systeem is waarin alle onderdelen op elkaar inwerken. Zij heeft een enorm zelfhelend vermogen omdat het hele systeem uiteindelijk is gericht op balans en harmonie. Als we de natuur in gaan, ervaren we dat ook en worden we deel van dat systeem.
Kern van deze heling zijn de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ruimte. We kunnen ons afstemmen op deze elementen in de natuur en zo het zelfhelend vermogen in onszelf aanboren. Daarmee raken we mentaal en fysiek beter in balans. Deze workshop zal deels buiten, in de natuur, plaatsvinden.

Begeleiding: Caroline Vossen in samenwerking met senior studenten

Zaterdag 11 juni: 'Sensitiviteit, een kerncompetentie'

Wanneer we goed 'in ons vel' zitten, gaat er veel meer als vanzelf. We zijn opener, receptiever en daardoor denken, praten en handelen we meer in harmonie met de wereld om ons heen. We voelen ons niet alleen beter maar krijgen ook inzichten cadeau: inzichten in onszelf, onze relaties en de complexiteit van de wereld om ons heen.
Unity in Duality biedt een heldere methode om deze sensitiviteit te ontwikkelen. Een sensitiviteit die niet alleen kan leiden tot een dieper contact met elkaar maar ook tot een helder zicht op wat wijs is voor onszelf en onze omgeving.
In deze workshop gaan we daarmee theoretisch en meditatief aan de slag.

Begeleiding: Frances Nijssen in samenwerking met senior studenten

Zaterdag 2 juli: 'De helende kracht van het stille'

Hoe dieper we contact met onszelf kunnen maken, des te meer kunnen we het stille ervaren. Wat is deze stilte eigenlijk die gezien wordt als de diepste grond van onszelf en de wereld? Wat is het effect op ons dagelijks leven als we die meer en meer kunnen ervaren? En hoe kan stilte de grond van alles zijn?
In deze workshop verkennen we op meditatieve wijze de vier soorten stilte als ingangen naar deze diepere grond.

Begeleiding: Frances Nijssen en Caroline Vossen

Zondag 18 september: 'De plaats van de moeite ontmaskerd'

'Het hart moet zich openen waar het gesloten is geraakt', is een beroemde uitspraak van John Welwood, boeddhistisch psycholoog van het eerste uur. Dat geldt niet alleen voor het hart maar voor al onze defensies en afweer. Om hiermee te kunnen werken, moeten we onze pijn en verwarring verkennen en open tegemoet treden. In liefdevolle aanvaarding kan zich tonen wat daaronder verborgen ligt; de afweer verdwijnt om ruimte te geven aan de onderliggende kwaliteit.
In deze workshop verkennen we dit transformatieve proces en werken we in meditatie met voorbeelden uit ons dagelijks leven.

Begeleiding: Frances Nijssen in samenwerking met senior studenten

Zaterdag 8 oktober: 'Eindigheid, als bron van leven'

Eindigheid en dood zijn een onvervreemdbaar deel van het leven. Toch associëren we ze niet snel met gezondheid en geluk. Sterker nog, de grond van ons denken en handelen is vaak het vermijden of uitbannen van tijdelijkheid. Welke consequenties heeft deze ontkenning voor hoe we in het leven staan? En wat gebeurt er met onze levenskracht als we aanvaarden dat eindigheid in ieder moment zit? Kunnen we de diepere schoonheid van het leven ervaren door haar fragiliteit onder ogen te zien? In deze workshop gaan we dit verkennen.

Begeleiding: Ton Backus, mindfulnesstrainer en lid van de Internationale Staf van Unity in Duality, in samenwerking met senior studenten

Praktische informatie

Plaats: Piet Gerritszaal, Mgr. Suyslaan 4, Heilig Landstichting (bij Nijmegen)

Tijden: 9.30 tot 17.00 uur

Kosten: € 60 inclusief lunch (kleine beurs en studenten UD € 50)
Bij inschrijving voor meer dan twee workshops: € 50 per workshop (kleine beurs en studenten UD € 45)

Aanmelden: via het aanmeldingsformulier.

Meer info? Mail naar: info@tarab-instituut.nl of via contactformulier