Start volgende opleiding ‘Unity in Duality’

Inschrijven kan nog tm 1 maart 2024

Het is nog mogelijk om tm 1 maart 2024 in te schrijven.
De gemiste “eerste en tweede blokken” zullen voor de start van het derde blok als “crashcourse” worden gegeven

Unity in Duality

In ‘Unity in Duality’ leer je werken met het bewustzijn. Door een zich verdiepend lichaamsbewustzijn maak je contact met andere lagen in je ervaring van de werkelijkheid, voorbij onze alledaagse, op taal en concepten gebaseerde ervaring. Hierdoor krijg je meer innerlijke balans en harmonie met jezelf en de wereld om je heen.

Unity in Duality onderscheidt zich van andere meditatieve richtingen door een uitgebreide psychologische en filosofische onderbouwing. Het wordt daardoor mogelijk om niet alleen te ervaren, maar ook te begrijpen hoe onze menselijke ervaring van ‘de werkelijkheid’ van moment tot moment tot stand komt en hoe we deze kunnen transformeren.
Het gaat daarbij om verschillende vormen van transformatie. Je gaat een weg van afgescheidenheid naar verbondenheid, van gesloten naar open, van defensief naar harmonieus. Deze transformaties kunnen zowel voor persoonlijke als spirituele ontwikkeling gebruikt worden .

Door hun eenvoud zijn de inzichten en methodes voor iedereen bruikbaar in het dagelijks leven en kunnen verdiepend werken voor wie ervaring heeft met andere vormen van meditatie. Je ontwikkelt ook meer harmonieuze en effectievere relaties met anderen. Dit kan zowel in de privé- als in de werksetting zijn en is onder andere van grote waarde voor professionals die met mensen werken.


Programma

De training: ‘Unity in Duality’ omvat de kern van het gedachtegoed en start slechts om de vier jaar. Zij bestaat uit drie modules en is bestemd voor iedereen zich vanuit professionele en/of persoonlijke interesse intensief met deze materie wil bezighouden. Je schrijft je in per module.

Module I: De menselijke ervaring ontleed

Unity in Duality kent als uitgangspunt dat onze ervaring tot stand komt in een wisselwerking tussen bewustzijn en werkelijkheid. Hoe is die relatie? Hoe werkt ons bewustzijn en welke niveaus van ervaring zijn er te onderscheiden? In welke zin verandert onze ervaring als we diepere lagen van ons bewustzijn openen? Waarom brengt ons dat meer stabiliteit, harmonie en wijsheid?
In de eerste module maak je kennis met verschillende psychologisch-filosofische visies ( scholen) op de werking van onze waarneming en hoe we bewustzijn kunnen ontwikkelen op diepere lagen van het bestaan. Elke school bouwt voort op de voorgaande en dringt steeds dieper door in de aard van onszelf en de wereld om ons heen.
Deze module omvat vier blokken en drie weekenden

Module II: De dynamieken van transformatie

Wat houdt transformatie in en hoe werkt dit als dynamiek in ons bewustzijn? Hoe kunnen we de juiste voorwaarden scheppen voor processen van transformatie ?
In de tweede module wordt een ‘roadmap’ aangereikt hoe we transformatie van onze ervaring kunnen bereiken. Centraal hierin staat het concept ‘zelfreferentie’, notie van onszelf en ijkpunt van onze ervaring, die van moment tot moment transformeert. We leren hoe we op verschillende lagen van het bewustzijn kunnen interveniëren.
In deze module wordt het psychologisch/filosofisch perspectief uit de eerste module toegepast in vele verschillende praktische oefeningen. Twee vormen van transformatie komen uitgebreid aan de orde: duale en non-duale transformatie.
Deze module omvat zes blokken en vier weekenden.

Module III: De kunst van het relationele

De diepere lagen van ons bestaan brengen een toenemend gevoel van verbondenheid en vervlechting. Hoe kunnen we vanuit een diepere grond in onszelf contact maken met de wereld? Wat verandert er dan in contact met anderen, professioneel en persoonlijk?
In deze derde module gaat het om een brede toepassing van het transformatieve proces in intermenselijke relaties. Dit kan zowel persoonlijk zijn als professioneel (coaching, onderwijs, gezondheidszorg, management, etc)
Deze module omvat drie blokken en twee weekenden. Daarnaast omvat het een individueel traject van persoonlijke sessies (therapie of coaching) en supervisie.


Docenten

Hoofddocent van de training is Lene Handberg. Zij wordt geassisteerd door Frances Nijssen en Caroline Vossen.

Lene MS

Lene Handberg studeerde psychologie en Tibetologie. Zij is hoofddocent en decaan van de opleiding ‘Unity in Duality’, die in meerdere landen in Europa en daarbuiten wordt gegeven. Zij was jarenlang de rechterhand van Tarab Tulku Rinpoche, die vanaf het begin van zijn verblijf in het westen samengewerkt heeft met het veld van de psychologie en psychotherapie. Samen ontwikkelden zij dit trainingsprogramma.
Tarab Tulku vroeg haar voor zijn dood om zijn werk voort te zetten. In dat kader verblijft ze, gesteund door onder andere de Dalai Lama, regelmatig in India om de door hem ontwikkelde inzichten terug te brengen naar de Tibetaanse gemeenschap.

Tarab Tulku Rinpoche (1935-2004) ontving zijn opleiding aan Drepung kloosteruniversiteit in Lhasa, Tibet, waar hij een begaafd en eigenzinnig student was. Hij rondde zijn opleiding af met de hoogst haalbare graad van Geshe Lharampa. Kort na zijn vlucht uit Tibet kwam hij op uitnodiging naar Denemarken waar hij zijn verdere werkzame leven verbonden was aan de Universiteit van Kopenhagen en de Koninklijke Bibliotheek. Geconfronteerd met een volledig andere cultuur stelde hij zichzelf de vraag wat er universeel geldig bleef van wat hij geleerd had buiten de culturele en religieuze context van zijn thuisland. Dit werd de basis voor ‘Unity in Duality’.

Caroline Vossen is klinisch psycholoog, psychotherapeut en supervisor en werkzaam in de klinische praktijk als behandelcoördinator bij PsyQ Arnhem en Enschede.

Frances Nijssen is zelfstandig gevestigd organisatiepsycholoog, supervisor en coach. Zij is als leiderschapstrainer verbonden aan verschillende instituten en gespecialiseerd in transformatieve processen.


Praktische informatie

De opleiding omvat drie modules verspreid over vier jaar, inclusief twee retraites met overnachting.
De modules omvatten verschillende blokken; ieder blok omvat een introductiedag, een intensive van vier dagen en een integratiedag. Een module wordt afgesloten met een opdracht.

De introductie- en integratiedagen zijn op zaterdag en worden in het Nederlands gegeven; de intensives zijn van vrijdag tot en met maandag en zijn gedeeltelijk in het Engels. Zij worden, indien gewenst, naar het Nederlands vertaald.

De opleiding kent geen bijzondere toelatingseisen; enige ervaring met meditatie is gewenst.
N.B. module 1 is geaccrediteerd is door de VMBN als nascholing voor mindfulnesstrainers, per blok voor 36 punten.

Data:
Module I blok 1
Introductiedag: zaterdag 17 juni
Intensive: vrijdag 30 juni tot en met  maandag 3 juli
Integratiedag: zaterdag 16 september 2023

“Crashcourse” (voor diegene die blok 1 gemist hebben)
vrijdagavond 13 oktober en zaterdag 14 oktober

Module I blok 2
Introductiedag: zaterdag 7 oktober
Intensive: vrijdag 20 tot en met  maandag 23 oktober
Integratiedag: zaterdag 25 november 2023

Module I blok 3
Introductiedag: zaterdag 2 maart 2024
Intensive: vrijdag 15 tot en met  maandag 18 maart 2024
Integratiedag: zaterdag 13 april 2024

Module I blok 4
Introductiedag: zaterdag 25 mei 2024
Intensive: vrijdag 7 tot en met  maandag 10 juni 2024
Integratiedag: zaterdag 29 juni 2024

Overige Modules:
zie agenda

Tijden
09.30 tot 17.30 uur

Plaats
Piet Gerritszaal, Mgr. Suyslaan 8, Heilig Landstichting (bij Nijmegen).
Er zijn diverse (goedkope) mogelijkheden om te overnachten in de omgeving.
Meer informatie daarover via ons info@tarab-instituut.nl.

Kosten
€ 550,- per blok
€ 450,- kleine beurs
€ 295,- voor UD-studenten die deze opleiding eerder hebben gevolgd (alleen intensive).
(prijswijzigingen voorbehouden).

Aanmelden
Je schrijft je in per module; hierop zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing.
UD-studenten die deze opleiding eerder hebben gevolgd kunnen per blok aanmelden (alleen intensive)
Dit doe je via het aanmeldformulier

De flyer van de opleiding kun je via deze link bekijken/downloaden

Een uitgebreide brochure met inhoud per module, programmaopbouw, overzicht van kosten en aanmeldingsprocedure is te verkrijgen via info@tarab-instituut.nl of te downloaden via deze link