Categoriearchief: UD opleiding

Berichten over UD opleiding

Aankondiging eerste “UD International Training 2023-2024”

De eerste “UD International Training 2023-2024” is een initiatief van Tarab Institute Spain, Tarab Ling India and Tarab Institute Denmark

In deze training worden ieder jaar 4 cursusblokken gegeven waarvan 2 online via Zoom en 2 (aaneensluitend) op locatie in Tarab Ling India.

De eerste module is geplanned en gaat vooraf aan een (online) introductie dag op 25 juni of 17 september.
Voor de complete informatie zie:
https://tarab-institute.org/news/announcement-first-ud-international-training-2023-2026/

Start volgende opleiding'Unity in Duality' okt 2023

Start volgende opleiding ‘Unity in Duality’

Inschrijven kan nog tm 6 oktober

Het is nog mogelijk om tm 6 oktober 2023 in te schrijven.
Het gemiste “eerste blok” zal dan op vrijdag avond 13 en zaterdag 14 oktober als “crashcourse” worden gegeven

Unity in Duality

In ‘Unity in Duality’ leer je werken met het bewustzijn. Door een zich verdiepend lichaamsbewustzijn maak je contact met andere lagen in je ervaring van de werkelijkheid, voorbij onze alledaagse, op taal en concepten gebaseerde ervaring. Hierdoor krijg je meer innerlijke balans en harmonie met jezelf en de wereld om je heen.

Unity in Duality onderscheidt zich van andere meditatieve richtingen door een uitgebreide psychologische en filosofische onderbouwing. Het wordt daardoor mogelijk om niet alleen te ervaren, maar ook te begrijpen hoe onze menselijke ervaring van ‘de werkelijkheid’ van moment tot moment tot stand komt en hoe we deze kunnen transformeren.
Het gaat daarbij om verschillende vormen van transformatie. Je gaat een weg van afgescheidenheid naar verbondenheid, van gesloten naar open, van defensief naar harmonieus. Deze transformaties kunnen zowel voor persoonlijke als spirituele ontwikkeling gebruikt worden .

Door hun eenvoud zijn de inzichten en methodes voor iedereen bruikbaar in het dagelijks leven en kunnen verdiepend werken voor wie ervaring heeft met andere vormen van meditatie. Je ontwikkelt ook meer harmonieuze en effectievere relaties met anderen. Dit kan zowel in de privé- als in de werksetting zijn en is onder andere van grote waarde voor professionals die met mensen werken.


Programma

De training: ‘Unity in Duality’ omvat de kern van het gedachtegoed en start slechts om de vier jaar. Zij bestaat uit drie modules en is bestemd voor iedereen zich vanuit professionele en/of persoonlijke interesse intensief met deze materie wil bezighouden. Je schrijft je in per module.

Module I: De menselijke ervaring ontleed

Unity in Duality kent als uitgangspunt dat onze ervaring tot stand komt in een wisselwerking tussen bewustzijn en werkelijkheid. Hoe is die relatie? Hoe werkt ons bewustzijn en welke niveaus van ervaring zijn er te onderscheiden? In welke zin verandert onze ervaring als we diepere lagen van ons bewustzijn openen? Waarom brengt ons dat meer stabiliteit, harmonie en wijsheid?
In de eerste module maak je kennis met verschillende psychologisch-filosofische visies ( scholen) op de werking van onze waarneming en hoe we bewustzijn kunnen ontwikkelen op diepere lagen van het bestaan. Elke school bouwt voort op de voorgaande en dringt steeds dieper door in de aard van onszelf en de wereld om ons heen.
Deze module omvat vier blokken en drie weekenden

Module II: De dynamieken van transformatie

Wat houdt transformatie in en hoe werkt dit als dynamiek in ons bewustzijn? Hoe kunnen we de juiste voorwaarden scheppen voor processen van transformatie ?
In de tweede module wordt een ‘roadmap’ aangereikt hoe we transformatie van onze ervaring kunnen bereiken. Centraal hierin staat het concept ‘zelfreferentie’, notie van onszelf en ijkpunt van onze ervaring, die van moment tot moment transformeert. We leren hoe we op verschillende lagen van het bewustzijn kunnen interveniëren.
In deze module wordt het psychologisch/filosofisch perspectief uit de eerste module toegepast in vele verschillende praktische oefeningen. Twee vormen van transformatie komen uitgebreid aan de orde: duale en non-duale transformatie.
Deze module omvat zes blokken en vier weekenden.

Module III: De kunst van het relationele

De diepere lagen van ons bestaan brengen een toenemend gevoel van verbondenheid en vervlechting. Hoe kunnen we vanuit een diepere grond in onszelf contact maken met de wereld? Wat verandert er dan in contact met anderen, professioneel en persoonlijk?
In deze derde module gaat het om een brede toepassing van het transformatieve proces in intermenselijke relaties. Dit kan zowel persoonlijk zijn als professioneel (coaching, onderwijs, gezondheidszorg, management, etc)
Deze module omvat drie blokken en twee weekenden. Daarnaast omvat het een individueel traject van persoonlijke sessies (therapie of coaching) en supervisie.


Docenten

Hoofddocent van de training is Lene Handberg. Zij wordt geassisteerd door Frances Nijssen en Caroline Vossen.

Lene MS

Lene Handberg studeerde psychologie en Tibetologie. Zij is hoofddocent en decaan van de opleiding ‘Unity in Duality’, die in meerdere landen in Europa en daarbuiten wordt gegeven. Zij was jarenlang de rechterhand van Tarab Tulku Rinpoche, die vanaf het begin van zijn verblijf in het westen samengewerkt heeft met het veld van de psychologie en psychotherapie. Samen ontwikkelden zij dit trainingsprogramma.
Tarab Tulku vroeg haar voor zijn dood om zijn werk voort te zetten. In dat kader verblijft ze, gesteund door onder andere de Dalai Lama, regelmatig in India om de door hem ontwikkelde inzichten terug te brengen naar de Tibetaanse gemeenschap.

Tarab Tulku Rinpoche (1935-2004) ontving zijn opleiding aan Drepung kloosteruniversiteit in Lhasa, Tibet, waar hij een begaafd en eigenzinnig student was. Hij rondde zijn opleiding af met de hoogst haalbare graad van Geshe Lharampa. Kort na zijn vlucht uit Tibet kwam hij op uitnodiging naar Denemarken waar hij zijn verdere werkzame leven verbonden was aan de Universiteit van Kopenhagen en de Koninklijke Bibliotheek. Geconfronteerd met een volledig andere cultuur stelde hij zichzelf de vraag wat er universeel geldig bleef van wat hij geleerd had buiten de culturele en religieuze context van zijn thuisland. Dit werd de basis voor ‘Unity in Duality’.

Caroline Vossen is klinisch psycholoog, psychotherapeut en supervisor en werkzaam in de klinische praktijk als behandelcoördinator bij PsyQ Arnhem en Enschede.

Frances Nijssen is zelfstandig gevestigd organisatiepsycholoog, supervisor en coach. Zij is als leiderschapstrainer verbonden aan verschillende instituten en gespecialiseerd in transformatieve processen.


Praktische informatie

De opleiding omvat drie modules verspreid over vier jaar, inclusief twee retraites met overnachting.
De modules omvatten verschillende blokken; ieder blok omvat een introductiedag, een intensive van vier dagen en een integratiedag. Een module wordt afgesloten met een opdracht.

De introductie- en integratiedagen zijn op zaterdag en worden in het Nederlands gegeven; de intensives zijn van vrijdag tot en met maandag en zijn gedeeltelijk in het Engels. Zij worden, indien gewenst, naar het Nederlands vertaald.

De opleiding kent geen bijzondere toelatingseisen; enige ervaring met meditatie is gewenst.

Data:
Module I blok 1
Introductiedag: zaterdag 17 juni
Intensive: vrijdag 30 juni tot en met  maandag 3 juli
Integratiedag: zaterdag 16 september 2023

“Crashcourse” (voor diegene die blok 1 gemist hebben)
vrijdagavond 13 oktober en zaterdag 14 oktober

Module I blok 2
Introductiedag: zaterdag 7 oktober
Intensive: vrijdag 20 tot en met  maandag 23 oktober
Integratiedag: zaterdag 25 november 2023

Module I blok 3
Introductiedag: zaterdag 2 maart 2024
Intensive: vrijdag 15 tot en met  maandag 18 maart 2024
Integratiedag: zaterdag 13 april 2024

Module I blok 4
Introductiedag: zaterdag 25 mei 2024
Intensive: vrijdag 7 tot en met  maandag 10 juni 2024
Integratiedag: zaterdag 29 juni 2024

Tijden
09.30 tot 17.30 uur

Plaats
Piet Gerritszaal, Mgr. Suyslaan 8, Heilig Landstichting (bij Nijmegen).
Er zijn diverse (goedkope) mogelijkheden om te overnachten in de omgeving.
Meer informatie daarover via ons info@tarab-instituut.nl.

Kosten
€ 550,- per blok
€ 450,- kleine beurs
€ 295,- voor UD-studenten die deze opleiding eerder hebben gevolgd (alleen intensive).
(prijswijzigingen voorbehouden).

Aanmelden
Je schrijft je in per module; hierop zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing.
UD-studenten die deze opleiding eerder hebben gevolgd kunnen per blok aanmelden (alleen intensive)
Dit doe je via het aanmeldformulier

De flyer van de opleiding kun je via deze link bekijken/downloaden

Een uitgebreide brochure met inhoud per module, programmaopbouw, overzicht van kosten en aanmeldingsprocedure is te verkrijgen via info@tarab-instituut.nl of te downloaden via deze link

Kennismaken met Unity in Duality d.m.v. wekelijkse maandagavond meditatie!

We leven in roerige tijden, waarin we voor grote uitdagingen staan. Als er iets is dat daarin helder wordt, dan is het dat we meer van elkaar afhankelijk zijn dan dat we beseffen. Het individuele als basis van ons bestaan lijkt haar tijd te hebben gehad; het gaat nu om het vinden van een diepere verbinding en met onszelf, andere mensen en de wereld om ons heen om van daaruit tot handelen te komen.

Unity in Duality, de psychologie en filosofie van het Tibetaans Boeddhisme, heeft als essentie dat de wereld bestaat op basis van onderlinge relatie. Dit ervaren als grond van het bestaan in meditatie en daarbuiten geeft een radicaal andere kijk op wie we zijn en wat de wereld van ons vraagt. Het brengt ons in contact met een natuurlijke harmonie die onze relaties verdiept en wijsheid laat vinden in deze complexe wereld.

Wil je eens kennismaken met Unity in Duality ?

Iedere maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur begeleidt Lene Handberg, hoofddocent en Educational Director van het Tarab Institute International, na een korte inleiding een meditatie via Zoom.Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Voertaal is Engels.

Wil je deelnemen? Stuur dan je e-mailadres naar info@tarab-instituut.nl of via het contactformulier , dan sturen wij je de link.
Deze meditaties zijn ook later te beluisteren; ook daarvoor sturen we je dan een linkje.

Introductiecursus_2020_TIN front

Start nieuw introductieprogramma Psychologie en Filosofie van de onderlinge verbondenheid 18 en 19 april 2020

Uitgesteld i.v.m. Corona crisis !!!

De wereld om ons heen wordt steeds groter, overweldigender en complexer. We worden digitaler, mobieler, flexibeler in ons leven van alledag, in onze relaties en zelfs in onze identiteit. Er komt veel meer informatie en kennis op ons af dan we kunnen verwerken. Waar vinden we stabiliteit in deze hectiek? Hoe blijven we met elkaar in verbinding? En hoe geven we richting aan ons leven?
Het Tibetaans Boeddhisme, met haar inzicht dat de wereld voortdurend in verandering is en geen fundamenteel houvast biedt, stelt zich al eeuwen deze vraag. Haar antwoord is het zoeken naar een diepere verbinding met onszelf en de wereld om ons heen. Unity in Duality plaatst dit in een moderne context voorbij religie en cultuur. We leren de dynamieken in onze geest kennen en hoe deze door meditatie te transformeren.
Dat brengt ons in contact met een natuurlijke stabiliteit. Een grond die niet leidt tot verstarring of terugtrekken in een eigen wereldje maar onze relaties verdiept en wijsheid laat vinden in deze complexe wereld. Het vinden van rust in de beweging, van eenheid in de dualiteit.

In een korte cyclus van vijf weekenden en een zomerretraite wordt verkend welke gelaagdheid deze onderlinge verbondenheid kent, hoe we deze in meditatie kunnen ervaren en welke inzichten dat brengt voor de uitdagingen van onze tijd. Dit wordt zowel theoretisch benaderd als in bijzondere meditaties beoefend.

Deze introductie kan zowel als zelfstandig programma worden gevolgd als gezien worden als een opstap naar de driejarige Opleiding ‘Unity in Duality’.

Doelgroep
De training is bestemd voor iedereen zich vanuit persoonlijke en/of professionele interesse met deze materie wil uiteenzetten. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Meer  inhoudelijke informatie is te vinden op deze site onder Opleidingen en in de [ddownload id=”1332″ style=”link” text=”flyer”]

Wilt U meer informatie ? Dat kan door het invullen van dit formulier. U wordt gebeld.
Wilt U zich aanmelden voor de introductiecursus? Vul dan dit formulier in.

Flyerfront Introductieprogramma Psychologie en Filosofie van het Tibetaans Boeddhisme Najaar 2018

Start nieuw introductieprogramma Psychologie en Filosofie van het Tibetaans Boeddhisme 23 en 24 nov. 2019

Boeddhistische psychologie staat in de maatschappelijke schijnwerpers. Veel mensen hebben de helende kracht van meditatie ontdekt. Daarmee groeit ook de nieuwsgierigheid naar haar onderliggende uitgangspunten.
‘Unity in Duality’ is een vertaling van het Tibetaanse begrip ‘Tendrel’, het inzicht dat alles bestaat op basis van onderlinge relatie. Het ontsluit daarmee de filosofie en psychologie van het Tibetaans Boeddhisme.
Dit inzicht tot persoonlijke ervaring brengen geeft een radicale transformatie in relatie met onszelf, onze kijk op de wereld en ons persoonlijk en professioneel handelen.

In een korte cyclus van zes weekenden en een zomerretraite wordt verkend hoe vanuit deze onderlinge gerelateerdheid onze ervaring van de werkelijkheid vorm krijgt en hoe door middel van meditatie hierin te interveniëren.
De verschillende kernbegrippen uit het gedachtegoed ‘Unity in Duality’ komen hierin aan de orde, waaronder de drie sleutelrelaties (subject-object, lichaam-geest en energie-materie). Zij worden theoretisch benaderd maar ook in meditaties beoefend.

Deze introductiecyclus kan zowel als zelfstandig programma worden gevolgd als gezien worden als een opstap naar de driejarige Opleiding ‘Unity in Duality’. Zij is bestemd voor iedereen die zich vanuit persoonlijke en/of professionele interesse met deze materie wil uiteen zetten. Er is geen
specifieke voorkennis vereist.

Meer  inhoudelijker informatie is te vinden op deze site onder Opleidingen en in de [ddownload id=”1060″ style=”link” text=”flyer”]

Wilt U op de hoogte gehouden worden ? Dat kan door het invullen van dit formulier.
Wilt U zich aanmelden voor de introductiecursus? Vul dan dit formulier in.
In beide formulieren kunt U aangeven of U een informatief gesprek wilt.

Module 1 blok 2: ‘Sautrantika: directe en indirecte waarneming”

Dignaga-smallHet tweede blok van de Eerste Module in de opleiding ‘Unity in Duality’ laat zien hoe het proces van conceptualisering werkt en wat dat betekent voor onze ervaring van de werkelijkheid. Hierin ontmoeten we zowel de briljantie als de beperktheid van dit aspect van de geest die in onze moderne tijd zo dominant is.

Dit blok zal plaatsvinden van vrijdag 15 april tot en met woensdag 20 april en draagt de titel: ‘Sautrantika: directe en indirecte waarneming‘.

Locaties en tijden:

Vrijdagavond 15, zaterdag 16 april: Maldensteijn, Kerkplein 8, 6581 AC Malden,
vrijdagavond 15 april: 19.00-21.30
zaterdag 16 april: 9.30-17.30

17-20 april: De Poort, Biesseltsebaan 34 in Groesbeek
zondag 17 tm dinsdag 19 april: 9:30-17:30
woensdag 20 april: 9:30-16:00

Introductieworkshop Unity in Duality op 19 maart en 21 mei

UD logo blue copyUnity in Duality is een moderne vertaling van het begrip ’tendrel’, het inzicht dat alles bestaat op basis van onderlinge relatie. Dit inzicht tot persoonlijke ervaring brengen, geeft een radicale transformatie in onze kijk op de wereld en ons persoonlijk en professioneel handelen.
Het boeddhisme herbergt een schat aan psychologische en filosofische inzichten. Momenteel gaat de aandacht vooral uit naar mindfulness en het daarmee herstellen van een liefdevolle relatie met onszelf. Unity in Duality richt zich vooral op een harmonieuze relatie met de wereld en de sleutelrol die de menselijke ervaring daarin speelt.

Deze eendaagse workshop is een introductie op dit gedachtegoed en hoe daarmee te werken.

Data: zaterdag 19 maart en 21 mei
Tijd: 10.00-17.00 uur
Lokatie: Jewel Heart-centrum, Hatertseveldweg 284, 6532 XX, Nijmegen
Kosten: deelname is gratis, zelf lunch meebrengen
Aanmelden: via info@tarab-instituut.nl

Flyer Introductieworkshop 19 maart 21 mei 2016

UD opleiding studieprogramma is downloadbaar

Het studieprogramma van de UD opleiding kan als pdf worden gedownload

De inhoud is:

 1. Inleiding
 2. Tendrel: de grondslag van Unity in Duality
 3. Opbouw van de opleiding
 4. Module I: de relatie tussen bewustzijn en werkelijkheid
 5. Module II: Persoonlijke ontwikkeling
 6. Module III: “Art of Relating” & Psychotherapeutische toepassing
 7. Module IV: Spirituele ontwikkeling
 8. Tarab Tulku Rinpoche en Lene Handberg
 9. Overzicht van het trainings- en studieprogramma
 10. Module I
 11. Module II
 12. Module III
 13. Module IV
 14. Praktische informatie
 15. Aanmeldingsformulier