Publicaties

Conferenties

Conferentie Boeddhisme en Psychologie: 27 oktober 2015

Conferentie Boeddhisme en PsychologieTijdens deze conferentie willen we de dynamiek van de ontmoeting tussen de westerse psychologie en het oosters boeddhisme onderzoeken.
Vragen daarbij zijn: Wat wordt onder boeddhistische psychologie verstaan?
Wat gebeurt er in de uitwisseling tussen psychologie en boeddhisme?
Is er sprake van schurende of van schuivende panelen? Waar schuurt of schuift het dan?

De conferentie is georganiseerd in samenwerking met Stichting Psychotherapie en Boeddhisme

International Unity in Duality – Tendrel Conference of Science and the Humanities: October 10th – 13th, 2002

Munchen congres 2002Zie internationale site: http://www.tarab-institute.org/science-research/conferences-and-workshops/unity-duality-tendrel-report-1-introduction

Publicaties

Papers:

Zie internationale site : http://www.tarab-institute.org/articles

Boeken:

Zie internationale site : http://www.tarab-institute.org/science-research/publications/publications