Tarab Ling, studie en meditatie in de Himalaya

vrindTLWord vriend van Tarab Ling

Het idee achter ‘Vrienden van Tarab Ling’ is om steun te organiseren voor de startfase van het instituut Tarab Ling in India en enkele van haar activiteiten.

studenten Tarab Ling 1

De vraag naar financiële ondersteuning door de ‘Vrienden’ is met name nodig om Tibetaanse studenten met een vluchtelingenstatus of Indiase jonge mensen met weinig eigen middelen training en onderwijs aan te bieden in Unity in Duality.
Zonder ondersteuning is het voor deze doelgroep niet mogelijk om in Tarab Ling te verblijven en te studeren.
We hopen hiermee de grootste wens van Tarab Tulku, dat zijn gedachtegoed terug gebracht zou worden naar de Tibetaanse gemeenschap, in vervulling te laten gaan.
De afgelopen jaren hebben er al verschillende groepen Tibetaanse studenten voor een bepaalde periode training in UD gevolgd en de verwachting is dat deze groep nu snel gaat groeien. Als deze studenten op Tarab Ling verblijven dan betekent het dat het instituut hun reiskosten, verblijf en lesmateriaal moet betalen. Om dat mogelijk te maken voor een beginnend instituut hebben we de ‘Vrienden’ opgericht.

studenten Tarab Ling 2Met voldoende ondersteuning in deze startfase van Tarab Ling, vertrouwen we erop dat het instituut op termijn de potentie heeft geheel zelfstandig te opereren

We organiseren een keer per jaar een bijeenkomst waarin regelmatig een bijzonder aanbod voor de ‘Vrienden’ van Tarab Ling wordt gedaan.
Verder ontvang je rechtstreeks de Digitale Nieuwsbrief en alle informatie over cursussen en conferenties vanuit Tarab Ling.

Je kunt op twee manieren 'Vriend' worden van Tarab Ling:

  1.  door eenmalig een bedrag over te maken naar Tarab Ling
  2.  door periodiek een (klein) bedrag over te maken naar Tarab Ling

Omdat geldtransacties middels PayPal (naar India) nog moeizaam verlopen vragen wij je, jouw donatie over te maken op het banknummer van het Tarab Instituut Nederland:  NL47 RABO 0136055095  o.v.v. Friend of Tarab Ling. Van hieruit zal je bijdrage door onze penningmeester worden doorgestuurd naar Tarab Ling.

*Bij voorbaat willen wij je hartelijk danken voor jouw bijdrage in dit mooie initiatief aangaande het uitdragen van het waardevolle gedachtegoed van Tarab Rinpoche.

-If we were to realize how interrelated we are,we would take great care of the others as they are part of ourselves –

(Uitspraak van Tarab Tulku)

Wat is Tarab Ling?

Campus Tarab LingTarab Ling ligt in het noorden van India, grenzend aan de Himalaya en is feestelijk ingewijd op 28 november 2014. Het is een centrum waar Oost en West elkaar kunnen ontmoeten om samen het gedachtegoed van Tarab Tulku XI te bestuderen en verder te ontwikkelen.
Het was zijn overtuiging dat in de uitwisseling tussen de oude Oosterse wijsheid en onze moderne Westerse kennis inzichten gevonden zouden kunnen worden om de mensheid een grote stap voorwaarts te laten maken. Om dat mede mogelijk te maken had hij een centrum in India voor ogen, waar mensen uit Oost en West samen kunnen studeren op de integratie van universele kennis uit het boeddhisme in de werkelijkheid van onze moderne tijd.
Main teaching buildingNa tien jaar bouwen en op allerlei manieren geld voor deze bouw bij elkaar te hebben gebracht, is het instituut nu onderweg naar een financieel zelfstandig bestaan. Er worden allerlei programma’s ontwikkeld voor zowel Indiase als Westerse mensen. Zo zijn er zijn samenwerkingen ontstaan met de Universiteit van Dehra Dun en het Dalai Lama College in Bangalore en worden er retreats georganiseerd voor verschillende groepen.
Er is een kleine staf die het centrum runt met haar 32 slaapkamers, een grote hal voor 200 mensen, een aantal kleinere zalen, een eetzaal en een teacher house. Het is een ideaal voor conferenties, retraites en andere bijeenkomsten; er is dan ook grote belangstelling voor de verhuur ervan.

Meer informatie is te vinden op de Internationale website, oa:

Video Tarab Ling en inauguratie

Autour de inauguration video front copy