Richtlijnen beeld- en geluidsopnames

Tarab Instituut Nederland heeft als doel opleidingen/workshops/lezingen te organiseren m.b.t. persoonlijke en spirituele ontwikkeling in het kader van boeddhistische filosofie en psychologie zoals ontwikkeld door Tarab Tulku XI. Tijdens deze trainingen worden beeld- en/of geluidsopnames gemaakt.

Beeld- en/of geluidsopnamen zijn persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat de regels van de AVG van toepassing zijn.
Als mensen herkenbaar zijn via beeld of spraak dan is er sprake van privacy.
Voor het maken van beeld- en/of geluidsopnames moet vooraf toestemming worden gevraagd aan deelnemers van de trainingen.

In dit document vind je als deelnemer richtlijnen t.a.v. de doeleinden waarvoor wij beeld- en/of geluidsopnames maken, het al dan niet toestemming daartoe verlenen, het gebruik van beeld- en/of geluidopnames, het bewaartermijn en de beveiliging van de opnames.

Doeleinden beeld- en/of geluidsopnames

Doeleinden voor het maken van beeld- en/of geluidsopnames tijdens de trainingen zijn:

  • Het opnieuw bekijken en beluisteren van de opnames door de deelnemer aan een specifieke training t.b.v. de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van de deelnemer aan deze specifieke training. Het opnieuw bekijken en beluisteren van het aangeboden materiaal kan voor de deelnemer verheldering en verdieping geven.
  • Fragmenten uit beeld- en/of geluidsopnames gebruiken als bronverwijzing voor diegenen die zich voorbereiden op het internationale examen van graduate in UD.
  • Beeld- en/of geluidsopnames inzetten voor het opleiden van nieuwe docenten (kadertraining).
  • Het transcriberen van de geluidsopnames en deze gebruiken als lesmateriaal voor toekomstige trainingen.

Toestemming

De beeld- en/of geluidsopnames mogen gemaakt en gebruikt worden op grond van toestemming van de deelnemer. Deze toestemming van de deelnemer wordt vooraf vastgelegd bij de aanmelding van de training, waarbij de deelnemer aangeeft de informatie in dit document te hebben gelezen en begrepen en toestemming geeft voor het maken van beeld- en/of geluidsopnames.

Indien de deelnemer geen toestemming verleent voor het maken van beeld- en/of geluidsopnames zullen geen beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt waarbij die deelnemer zichtbaar en/of hoorbaar is. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan worden na de training de betreffende fragmenten uit de opnames verwijderd.

De deelnemer kan ten allen tijde de verleende toestemming intrekken, waarbij de fragmenten waarbij de deelnemer zichtbaar en/of hoorbaar is worden verwijderd uit de opnames.

Gebruik beeld- en/of geluidsopnames

De deelnemer zal de beeld- en/of geluidsopnames uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken en niet beschikbaar stellen aan derden.
Tarab Instituut Nederland zal de beeld- en/of geluidsopnames uitsluitend gebruiken op de wijze zoals aangegeven onder ‘Doeleinden beeld- en/of geluidsopnames’.

Bewaartermijn beeld- en/of geluidsopnames

De beeld- en/of geluidsopnames worden voor onbepaalde tijd opgeslagen, omdat beeld- en/of geluidsopnames altijd op een later tijdstip kunnen worden ingezet als lesmateriaal of als ondersteuning voor nieuw kader.

Beveiliging van opslag

Tarab Instituut Nederland zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de opslag van de beeld- en geluidsopnames.
Zou er inbreuk zijn in verband met de persoonsgegevens betreffende beeld- en/of geluidsopnames, dan zal Tarab Instituut Nederland dit melden aan de betrokkene.

Tarab Instituut Nederland, mei 2021