Module III: Toepassingen

Door onze manier van zijn, nodigen we anderen uit…

Cursusomvang

 • 3 x een kleine week, met les, groepswerk, individuele oefeningen en studie in een sequentie van 3 weken per jaar
 • vijf supervisiesessies
 • tien sessies UD-persoonlijke ontwikkeling of psychotherapeutische toepassing

III A. Module UD-Art of Relating

Deze module wordt tegelijkertijd/parallel gegeven aan Module III B UD training in Psychotherapeutische Toepassing

Voorwaarden voor deelname aan Module III A:

 1. behaald examen van Module I
 2. minimaal 4 individuele sessies in UD persoonlijke ontwikkeling of psychotherapeutische toepassing
 3. toestemming door trainingsleiding

Eerste jaar UD-Art of Relating

Week 1: UD-Art of Relating met de nadruk op:

 • de relatie met anderen vanuit het UD-perspectief van subject-object en lichaam-geest
 • de psychodynamische processen, bewust en onbewust, in het werken met anderen
 • werken aan de hand van casuïstiek op basis van de onderlinge afhankelijkheid van subject en object, in theorie en praktijk

Week 2: UD-Art of Relating met de nadruk op:

 • soorten problematische zelfreferentiestructuren, hun oorzaken, verschijnings-vormen en bijpassende methoden voor het Art of Relating-proces in UD
 • specifieke duale transformatie van kwetsbare zelfreferenties vanuit het perspectief van de onderlinge afhankelijkheid van subject-object en lichaam-geest, in theorie en praktijk

Week 3: UD-Art of Relating met de nadruk op:

 • het aanleren van UD-methoden met als doel het neutraliseren van existentiële angst
 • het ondersteunen van mensen bij het doodsproces vanuit het perspectief van de onderlinge afhankelijkheid van subject-object, lichaam-geest en materie-energie in theorie en praktijk
 • een afsluitend examen in de vorm van een persoonlijke presentatie

Tweede jaar UD-Art of Relating

 • twaalf maanden individuele studie en onderzoek van de belangrijkste onderdelen van de training
 • vijf sessies UD groeps-supervisie. Deze vinden plaats met een interval van 2 maanden en hebben tot doel de persoonlijke integratie en verdieping van UD Art of Relating.
 • minimaal 10 sessies UD Art of Relating

Afsluitend Internationaal examen (optioneel)

UD Art of Relating kan worden afgesloten met een internationaal examen dat bestaat uit:

 • een thesis over het persoonlijk ontwikkelingsproces en het vanuit UD-Art of Relating werken met anderen. Daarbij dient de theorie van UD in de presentatie verwerkt te worden
 • een mondelinge presentatie over een opgegeven onderwerp
 • beschrijving van 5 casussen van 5 gekozen relaties waarmee minimaal een half jaar gewerkt is vanuit UD-perspectief

III B. Module B UD-Psychotherapeutische toepassing

Deze module wordt tegelijkertijd/parallel gegeven aan Module III A UD Art of Relating. Postdoctorale studie en training in psychotherapeutische toepassing.

Voorwaarden voor deelname aan Module III B:

 1. behaald examen van Module I
 2. minimaal 4 individuele sessies in UD persoonlijke ontwikkeling of psychotherapeutische toepassing
 3. toestemming door trainingsleiding
 4. deelnemers moeten werkzaam zijn als psycholoog, therapeut of arts, met minimaal 1 jaar therapeutische ervaring bij aanvang van Module IIIB

Eerste jaar UD-Psychotherapeutische toepassing

Week 1: UD-Psychotherapeutische toepassing met de nadruk op:

 • de relatie tussen therapeut en cliënt vanuit UD-perspectief van subject-object en lichaam-geest
 • de psychodynamische processen, zowel bewust als onbewust, in het werken met cliënten
 • werken aan de hand van casuïstiek op basis van de onderlinge afhankelijkheid van subject en object in theorie en praktijk

Week 2: UD-Psychotherapeutische toepassing met de nadruk op:

 • soorten problematische zelfreferentiestructuren, hun oorzaken, verschijningsvormen en bijpassende methoden voor het psychotherapeutische proces in UD
 • UD specifieke duale transformatie van kwetsbare zelfreferenties vanuit het perspectief van de onderlinge afhankelijkheid van subject-object, lichaam-geest in theorie en praktijk

Week 3: UD-Psychotherapeutische toepassing met de nadruk op:

 • de dynamiek van existentiële angst en de psychotherapeutische toepassing van het doodsproces als middel voor nonduale transformatie van kwetsbare zelfreferenties vanuit het perspectief van de onderlinge afhankelijkheid van subject-object, lichaam-geest en materie-energie in theorie en praktijk
 • omgaan met stress vanuit UD-perspectief

Tweede jaar UD-Psychotherapeutische toepassing

 • twaalf maanden individuele studie en onderzoek van de belangrijkste onderdelen   van de training
 • vijf sessies UD groeps-supervisie. Deze vinden plaats met een interval van 2    maanden en hebben tot doel de persoonlijke integratie en verdieping van UD Psychotherapeutische toepassing
 • minimaal 10 sessies UD Psychotherapeutische toepassing

Afsluitend Internationaal examen (optioneel)

UD Psychotherapeutische toepassing kan worden afgesloten met een internationaal examen dat bestaat uit:

 • een thesis over het persoonlijk ontwikkelingsproces en het vanuit UD-Psychotherapeutische toepassing werken met anderen. Daarbij dient de theorie van UD in de presentatie verwerkt te worden
 • een mondelinge presentatie over een opgegeven onderwerp
 • beschrijving van 5 casussen van 5 gekozen relaties waarmee minimaal een half jaar gewerkt is vanuit UD-perspectief in een therapeutische setting