Module III: Relationaliteit als grond van het dagelijks leven

Cursusomvang

  • 3 blokken met inleidingen, meditatie en oefeningen met een sequentie van 3 blokken per jaar. Ieder blok omvat een voorbereidende dag, een intensive van vier dagen en een integratieve dag
  • 5 transformatieve sessies
  • eindopdracht
  • zelfstudie

Blok 1: Jezelf als instrument

Tijdens dit eerste blok trainen we om vanuit de UD-visie van de onderlinge verbondenheid ons te openen voor het dynamische proces waarmee de ander zijn of haar werkelijkheid, zowel bewust als onbewust, opbouwt. Dat houdt in dat we ons in eerste instantie bezighouden met ons eigen innerlijk systeem en zelfreferentiële structuur op basis van het principe “nabijheid tot onszelf leidt tot openheid naar de wereld”. Tegelijkertijd verkennen we de effecten die deze eerste fase van “onszelf als instrument gebruiken” heeft op onze omgeving.

Blok 2: Een instrument voor de wereld

Tijdens dit tweede blok trainen we het herkennen van verschillende zelfreferentiële structuren in de ander en de manier waarop deze zich in gedragspatronen manifesteren. Vanuit onze staat van openheid zoals we die in Module III, blok 1 hebben geoefend, trainen we nu specifiek de zelfreferentiële staat van de ander aan te voelen en hoe we deze kunnen ondersteunen bij de transformatie van hun kernstructuur, als tweede fase van “onszelf als instrument gebruiken”. Daarnaast oefenen we hoe we dit ook in contact met groepen en andere situaties kunnen inzetten.

Blok 3: Sterven als transformatie

In dit blok staat de ervaring van relationaliteit in een bijzondere situatie centraal. ‘Death – Key to Creation’ is gericht op het leren herkennen en transformeren van onze eigen diepe existentiële angsten met betrekking tot eindigheid. Van daaruit leren we ook anderen te ondersteunen op momenten van diepgaande transformatie als ook het stervensproces.

Weekendworkshops

Deze module wordt facultatief ondersteund door twee weekendworkshops waar apart voor kan worden ingeschreven:

  • ‘Stressmanagement’, over de specifieke werking van stress op lichaam en bewustzijn en het vinden van een natuurlijke ontspanning
  • ‘Eenheid, onze natuurlijke staat’ over de ervaring van het diepste bestaan

Sessies

5 transformatieve sessies in UD-relationaliteit.

Eindopdracht

Module III wordt afgesloten met een individuele schrijfopdracht in de vorm van een essay van drie pagina’s over de eigen toepassing van UD Persoonlijke ontwikkeling, of een schrijfopdracht door een groep van maximaal drie personen, in de vorm van anderhalve pagina per persoon, met daarnaast een mondelinge presentatie.