Module II: UD Persoonlijke ontwikkeling

De dynamiek van de menselijke ervaring en hoe deze te transformeren

In deze module ligt de nadruk op de relaties tussen subject-object, lichaam-geest en energie-materie in theorie en praktijk.

Cursusomvang:

 • 4 x een kleine week, met les, groepswerk, individuele oefeningen en studie in een sequentie van 3 weken per jaar
 • 5 weekendworkshops
 • 2 individuele sessies in UD-persoonlijke ontwikkeling
 • retraiteweek

Week 1: De dynamiek van het ervaren

Presentatie van alle typen ‘minds’ en hun respectievelijke belichamingen op basis waarvan ze opereren, onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: de conceptuele geest, de (ver?)beeldende geest en de voelende geest. Verder worden verschillende typen en niveaus van onderling afhankelijke relaties tussen lichaam en geest in kaart gebracht.

Week 2: Zelfreferenties

Studie van de dynamiek van de verschillende ‘minds’, met name van onbewuste processen en emoties. We krijgen inzicht in onze zelfreferenties en hoe de zelfreferentiële imprints ons leven kunnen beïnvloeden, zodat we onze realiteit van de werkelijkheid in positieve zin kunnen beginnen te transformeren.

Week 3: Duale Transformatie

Onderzoeken en herontdekken van onze innerlijke krachtbronnen en krachtbronnen van buiten waarmee we vervolgens ons kwetsbare zelfreferenties, die anders automatisch opkomen en ons leven bepalen,  kunnen transformeren.

Week 4: Non-duale Transformatie

Studie en onderzoek van de non-duale transformatie van kwetsbare zelfreferenties waarbij de kwetsbare zelfreferenties geleidelijk door een doodsproces heen gaan. Ook wordt inzicht gegeven in de overeenkomsten tussen het doodsproces, hogere meditatie en non-duale transformatie.

Weekendworkshops

 • Energie: bron van natuurlijke harmonie
 • Mandala: de oerkrachten van het bestaan in balans brengen.
 • Transformatie: de dood van het ego en de geboorte van het zelf.
 • Emotionele vrijheid: emoties in het transformatieproces
 • Het stervensproces: waar begin en einde samenvallen

Retraite week

 • ‘Droomyoga’ : Tibetaanse kennis over het werken met dromen als therapeutisch middel.

Sessies en oefengroepen

 • Minimaal 2 individuele sessies in UD-persoonlijke ontwikkeling .
 • Tussen de lesweken door wordt van de deelnemers verwacht dat ze maandelijks in groepen bijeenkomen voor discussie en gezamenlijke beoefening.