Module I : De relatie tussen bewustzijn en werkelijkheid

Dit gedeelte van het programma omvat studie van de vier filosofische scholen uit het boeddhisme in zoverre relevant voor Unity in Duality. Daarnaast worden oefeningen geïntroduceerd als basis voor de module Persoonlijke Ontwikkeling zodat de kennis ook geïntegreerd kan worden in de ervaring.

Cursusomvang:

  • 4 x een kleine week, met les, groepswerk, individuele oefeningen en studie in een sequentie van 3 weken per jaar
  • 2 weekendworkshops
  • 2 individuele coachingssessies als voorbereiding op Module II Persoonlijke ontwikkeling

Week 1: Vaibhasika

Studie van de onderlinge afhankelijkheid van subject en object met in het bijzonder aandacht voor aard en de werking van de vijf zintuiglijke minds en de zesde mind, waaronder de conceptuele, denkende geest. Dit geeft de basis voor het begrijpen van de onderlinge relatie tussen subject en de verschijnende werkelijkheid.

Week 2: Sautrantika

Studie en analyse van de aard van de conceptuele geest en de overeenkomstig verschijnende conceptuele werkelijkheid, waarbij een belangrijk onderscheid wordt gemaakt met de vijf zintuiglijke minds.

Week 3: Yogacara

Studie en analyse van de evolutiewetten in relatie tot de werkelijkheid, bekeken vanuit drie lagen: de oergrond, het universele nivo en het individuele nivo. Daarbij komen hedendaagse vraagstukken aan bod als de aard van het potentiële veld van bestaan en zijn relaties met materie/object, ‘mind’ (persoonlijk, transpersoonlijk, onderbewustzijn en onbewustzijn) en de respectievelijk ervaren werkelijkheid. Daarnaast wordt ook ingegaan op wat de boeddhistische psychologie en filosofie verstaan onder het begrip ‘mind’, dat ver boven de individuele ‘mind’ uitstijgt.

Week 4: Madhyamaka

Analyse van de fundamentele aard van de door ons ervaren fysieke wereld en haar wetmatigheden op basis van de onderlinge afhankelijke relaties die verrassend overeenkomt met inzichten uit de moderne wetenschap. Alles (‘mind’, materie en ervaren werkelijkheid) is relationeel, zonder definitief referentiepunt. Dit geldt ook voor de aard van de zelfreferentie. Dit alles wordt bekeken vanuit vier onderling afhankelijke begrippenparen: ontstaan-vergaan (individuele aard van de dingen); eindig-oneindig (tijdsduur), lokalisatie-delokalisatie (ruimte) en deel-geheel.

Weekendworkshops

  • Nearness to oneself, openness to the world: de relatie tussen ‘self’ en ‘other’
  • Body, mind, reality: de gelaagdheid van onze werkelijkheid

Sessies, oefengroepen en afronding

  • Tussen de lesweken door wordt van de deelnemers verwacht dat ze maandelijks in groepen bijeenkomen voor discussie en gezamenlijke beoefening.
  • Twee individuele coachingssessies als voorbereiding op Module II Persoonlijke ontwikkeling.
  • Een afsluitend examen in de vorm van een schriftelijke toets.