Module I : De relatie tussen bewustzijn en werkelijkheid

Dit gedeelte van het programma omvat studie van de vier filosofische scholen uit het boeddhisme in zoverre relevant voor Unity in Duality. Daarnaast worden meditaties geïntroduceerd als basis voor de module Persoonlijke ontwikkeling zodat de kennis ook geïntegreerd kan worden in de ervaring.

Cursusomvang:

  • 4 blokken met inleidingen, meditatie en oefeningen met een sequentie van 3 blokken per jaar. Ieder blok omvat een voorbereidende dag, een intensive van vier dagen en een integratieve dag
  • 2 individuele coaching-sessies als voorbereiding op Module II Persoonlijke ontwikkeling
  • zelfstudie

Blok 1: Vaibhasika

Studie van de onderlinge verbondenheid van subject en object met in het bijzonder aandacht voor de aard en de werking van de vijf soorten zintuiglijk bewustzijn en het zesde bewustzijn. Dit geeft de basis voor het begrijpen en ervaren van de onderlinge relatie tussen subject en de verschijnende werkelijkheid.

Blok 2: Sautrantika

Studie en analyse van de aard van het conceptuele bewustzijn en de overeenkomstig verschijnende conceptuele werkelijkheid, waarbij een belangrijk onderscheid wordt gemaakt met de vijf soorten zintuiglijke bewustzijn.

Blok 3: Yogacara

Studie en analyse van de evolutiewetten in relatie tot de werkelijkheid, bekeken vanuit drie lagen: de oergrond, het universele en het individuele. Daarbij komen vraagstukken aan bod als de aard van het potentiële veld van bestaan en haar relatie met de verschillende lagen van materie en bewustzijn. Daarnaast wordt ook ingegaan op wat de boeddhistische psychologie en filosofie verstaat onder het begrip ‘mind’, dat ver boven het individuele bewustzijn uitstijgt.

Blok4: Madhyamaka

Analyse van de fundamentele aard van de door ons ervaren fysieke wereld en haar wetmatigheden op basis van de onderling verbonden relaties die verrassend overeenkomt met inzichten uit de moderne wetenschap. Alles (‘mind’, materie en ervaren werkelijkheid) is relationeel, zonder definitief referentiepunt. Dit geldt ook voor de aard van de zelfreferentie. Dit alles wordt bekeken vanuit vier onderling verbonden begrippenparen: ontstaan-vergaan (individuele aard van de dingen); eindig-oneindig (tijdsduur), lokalisatie-delokalisatie (ruimte) en deel-geheel.

Weekendworkshops

Deze module wordt facultatief ondersteund door drie weekendworkshops waar apart voor kan worden ingeschreven:

  • ‘Nearness to oneself, openess to the world’: over de relatie tussen onze innerlijke aanwezigheid en onze ervaring van de ander
  • ‘Body, mind, reality’: de relatie tussen lichaam, bewustzijn en onze ervaring van de werkelijkheid
  • ‘Beyond Language And Cultural Fixations’: de werking van conceptualiteit en het openen van directere vormen van contact

Sessies, oefengroepen en afronding

Deze module kent twee individuele UD-sessies waarin de persoonlijke integratie van het lesmateriaal aan de orde komt.

De module wordt afgesloten met een kleine schriftelijke toets.