Lezing Frances Nijssen “Autonomie dankzij verbondenheid?”

AUTONOMIE DANKZIJ VERBONDENHEID?

– een pleidooi voor gezonde afhankelijkheid

Van jongs af aan wordt ons geleerd om zelfstandig te zijn en ons leven van daaruit vorm te geven, ook waar het onze relaties betreft. Autonomie wordt vaak zelfs gezien als voorwaarde voor een gezonde verbinding. Maar klopt dit idee van de autonome, zich in verschillende netwerken realiserende mens wel en meer nog: is het een vruchtbare grond voor onze persoonlijke en professionele relaties?Het boeddhisme heeft een radicaal andere kijk hierop. Daar ziet men de diepere aard van ons bestaan niet als autonoom, maar als verbonden en het realiseren daarvan als een belangrijke bevrijding.

Wat wordt in het boeddhisme bedoeld met deze verbondenheid en hoe kan dit inzicht tot steun zijn in onze moderne complexe manier van samen-leven? In deze lezing zal dit thema door inleiding en meditatie nader worden verkend.

Video registratie lezing

Boeddhisme.nu

is een reeks van tien lezingen op de zaterdagmiddag door senior studenten van Gelek Rimpoche / Jewel Heart. Wat heeft het boeddhisme ons moderne mensen te bieden? Hoe kan het spirituele ons helpen een gelukkiger mens te zijn? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze maandelijkse cyclus. Op een persoonlijke en toegankelijke wijze zal de waarde van boeddhistische thema’s voor ons dagelijks leven worden toegelicht. De lezingen zijn toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd.

Deze lezing is gegeven op op zaterdag 23 juni 2018 door Frances Nijssen. Zij is groepsbegeleider binnen Jewel Heart en bestuurslid. Zij heeft een graad in de boeddhistische psychologie (STM) , is docent bij Tarab Instituut en heeft een praktijk voor coaching en organisatiebegeleiding.