Categoriearchief: Geen categorie

TWEE LEZINGEN OVER VERBINDING 30 november 2019 25 januari 2020

Twee lezingen over verbindingEen grond in onszelf om de wereld te ontmoeten
Datum: 30 november 2019

lezing gevolgd door een panelgesprek

Met: Frances Nijssen, coach, organisatieadviseur en staflid van Unity in Duality

De wereld om ons heen wordt steeds groter en overweldigender. We worden digitaler, mobieler,flexibeler in ons leven van alledag, onze relaties en zelfs in onze identiteit. Naast ongekende mogelijkheden betekent dat ook een verlies van houvast en richting. Het vraagt meer dan ooit om het vinden van een grond in onszelf. Een basis die niet leidt tot verstarring of terugtrekken in een eigen werkelijkheid maar die ons opent voor de wereld in al haar facetten.
In ‘Unity in Duality’, gebaseerd op de psychologie en filosofie van het Tibetaans Boeddhisme, wordt deze grond als natuurlijk ijkpunt van onze ervaring gezien; het lichaam als een belangrijke ingang daarnaar toe.
Wat is dit natuurlijk ijkpunt en kunnen we grond houden én tegelijkertijd flexibel zijn? Hoe ervaar ik deze grond in mezelf? Dat is het onderwerp van deze meditatieve verkenning.

Depressie, oorzaak of gevolg?
Datum: 25 januari 2020

lezing en gesprek over depressie als hedendaags fenomeen

Door: Caroline Vossen, klinisch psycholoog en behandelcoördinator bij PsyQ, docent aan de Radboud Universiteit en staflid van Unity in Duality

Twintig procent van de Nederlanders heeft gedurende hun leven last van depressieve klachten. Daarmee is het een volksziekte van formaat die ons zowel binnen als buiten de behandel-kamers voor steeds grotere uitdagingen stelt. Wat is er toch aan de hand en is depressie wel wat wij denken dat het is?
Deze interactieve lezing heeft tot doel ‘depressie’ te onderzoeken met behulp van inzichten uit de psychologie van het Tibetaans Boeddhisme.Daarin staat o.a de relatie tussen bewustzijn en
ervaring centraal. Toegepast op het verschijnsel depressie, levert dit een interessant beeld op van depressie als een fenomeen dat sterk bepaald wordt door haar context. Wat betekent dat voor de gangbare behandelingen bij depressie?

Praktische informatie

Voor beide lezingen geldt:

  • Locatie: Thieme Loods,
    Leemptstraat 34, Nijmegen
  • Tijd: 15.00 tot 17.00 uur
  • Bijdrage: 6 euro, voorinschrijving niet nodig
Four Noble Truth header

Tarab Tulku les op Youtube

Tarab Tulku heeft in oktober 2001 op een congres in München een les gegeven over de Vier Edele Waarheden, waarbij ook facetten van het UD gedachtengoed aan de orde komen.
De video opname hiervan is op eerder op DVD verschenen, maar nu ook op Youtube te zien
Enige verschil is dat de oorspronkelijke opname een Duitse vertaling heeft, die er in de Youtube versie is uitgeknipt.
Je kunt de Youtube video hieronder bekijken of via https://www.youtube.com/watch?v=HEwdvByjkYo


De verschillende delen zijn ook apart aan te clicken op Youtube (zie beneden voor de inhoud)
Content
1: Welcome 00:00:24
2: Buddhist ritual (Heart Sutra) 00:01:54
3: Introduction of The Four Noble Truth 00:08:40
4: The Four Noble Truth & The Four Seals 00:10:28
5: Samsara & Nirvana 00:12:17
6: Overview Noble Truth 1 to 4 00:13:52
7: “Duhkha” and categories of “duhkha” 00:17:47
8: First Noble Truth 00:23:49
9: Duality 00:27:51
10: Self, selflessness,The Five Skandha’s 00:30:15
11: The cause of “duhkha” (1) 00:36:09
12: The cause of “duhkha” (2) 00:42:53
13: Selfreference and Conceptual Mind 00:46:02
14: Decrease ‘duhkha” 00:50:50
15: Meditation & Intuitive Mind 00:53:59
16: Conclusion 00:58:42

Veranderingen bestuur Tarab Instituut Nederland

Afbeelding van Harish Sharma via PixabayHet bestuur van Tarab Instituut Nederland heeft wat veranderingen ondergaan

Vertrokken zijn: Ron Kroon (penning meester) en Ton Backus (algemeen bestuurslid)
Nieuw zijn: Leon van Houten (penningmeester) , Jan Rijnierse en Truus Gooren

Jan Rijnierse is tevens de contactpersoon namens het bestuur in de PR commissie en vervangt in die rol Frances Nijssen
Frances Nijssen zal zich eind 2019 uit het bestuur terugtrekken.

De actuele bestuurssamenstelling met foto’s is te vinden op https://tarab-instituut.nl/organisatie/