Aankondiging eerste “UD International Training 2023-2024”

De eerste “UD International Training 2023-2024” is een initiatief van Tarab Institute Spain, Tarab Ling India and Tarab Institute Denmark

In deze training worden ieder jaar 4 cursusblokken gegeven waarvan 2 online via Zoom en 2 (aaneensluitend) op locatie in Tarab Ling India.

De eerste module is geplanned en gaat vooraf aan een (online) introductie dag op 25 juni of 17 september.
Voor de complete informatie zie:
https://tarab-institute.org/news/announcement-first-ud-international-training-2023-2026/

UD module 1 is geaccrediteerd als nascholing voor Mindfulness trainers

Het eerste opleidingsjaar (Module 1) van de opleiding Unity in Duality is geaccrediteerd als nascholing voor Mindfulnesstrainers

Accreditatie wordt gedaan door de Vereniging Mindfullness Based Trainers Nederland, dé beroepsvereniging voor trainers van mindfulness-based programma’s
VMBN leden worden geacht zichzelf te blijven ontwikkelen. Dit kan onder andere door nascholingen te volgen.

In het Mindfulness Register staan de door het register op kwaliteit getoetste en geaccrediteerde nascholingen.

Het Mandala-principe_ innerlijke en uiterlijke harmonie 18-22 mei

Het mandala principe, vijfdaagse retraite 18-22 mei

“vijfdaagse Mandala retraite  van 18-22 mei is geannuleerd”

Het Mandala principe, innerlijke en uiterlijke harmonie

Een vijfdaagse workshop met Lene Handberg

De klimaatcrisis daagt ons uit om onze relatie met de natuur fundamenteel te veranderen.

De natuur is een ingenieus systeem waarin alle onderdelen op elkaar inwerken. Zij leert ons veel over de onderlinge verbondenheid, een van de kernbegrippen uit het Tibetaans Boeddhisme en kent een enorm zelfhelend vermogen omdat het hele systeem uiteindelijk is gericht op balans en harmonie.

In deze vijfdaagse workshop staat het mandala-principe van de vijf elementen centraal. Deze elementen: aarde, water, vuur, lucht en ruimte maken deel uit van onszelf en van de ons omringende natuur. Wanneer we contact maken met deze subtielere velden krijgen we inzicht in hoe we mentaal en fysiek beter in balans kunnen komen. Dat ervaren brengt harmonie in onszelf, onze relatie met de omgeving en in ons handelen. De bijzondere meditaties die Tarab Tulku hiervoor ontwikkelde vinden gedeeltelijk plaats in direct contact met de natuur en maken soms ook gebruik van creatieve middelen.


Lene Handberg is hoofddocent en decaan van de opleiding ‘Unity in Duality’, die in meerdere landen van Europa en daarbuiten wordt gegeven. Zij ontwikkelde, samen met Tarab Tulku Rinpoche een studie- en meditatieprogramma, waarmee het Tibetaans Boeddhisme vanuit een psychologisch perspectief wordt ontsloten. Voor zijn dood heeft Tarab Tulku haar gevraagd zijn werk voort te zetten. In dat kader geeft zij workshops en retraites over de hele wereld en verblijft ze, gesteund door onder andere de Dalai Lama, regelmatig in India om de door hem ontwikkelde inzichten ook terug te brengen naar de Tibetaanse gemeenschap.

Zij wordt in deze workshop geassisteerd door Caroline Vossen en Frances Nijssen, beiden lid van de Internationale staf van Unity in Duality.


Praktische informatie

In tegenstelling tot eerdere berichten organiseren wij een vijfdaagse workshop over dit thema. Enige ervaring met meditatie is gewenst.

Data: donderdag 18 t/m maandag 22 mei 2023
Kosten: € 410 (kleine beurs € 345)
Tijden: 9.30 tot 17.00 uur
Plaats: Piet Gerritszaal, Mgr. Suyslaan 8, Heilig Landstichting (bij Nijmegen)

Angst voor verandering? 1 en 2 april 2023

een weekendworkshop over moed en overgave

We leven steeds meer alsof alles planbaar en maakbaar is. Een idee dat regelmatig niet blijkt te kloppen, en dan voelen we ons bedreigd.

Unity in Duality, de filosofie en psychologie van de onderlinge verbondenheid, gaat ervan uit dat alles voortdurend in verandering is. Als je je dan ook identificeert met een vaststaand idee over jezelf, over anderen of hoe de wereld zich zal ontvouwen, zal er vanzelfsprekend angst opkomen. Maar als je erin slaagt samen te gaan met een dieper niveau van bestaan, maak je deel uit van dit natuurlijk transformatieproces, waarbij elke verandering een opening is voor een nieuw begin, dat levensvreugde en heling kan brengen.

In deze workshop bieden wij ervaringsgerichte, meditatieve oefeningen, ondersteund met theoretische inzichten, waardoor we het natuurlijke ritme van onze natuur leren te volgen. We leren om te gaan met wat inherent is aan leven: vergankelijkheid en existentiële angst.

Deze workshop wordt in het Nederlands gegeven door Caroline Vossen en Frances Nijssen, beiden lid van de internationale staf van Unity in Duality.


Caroline Vossen is klinisch psycholoog, psychotherapeut en supervisor en werkzaam in de klinische praktijk als behandelcoördinator bij PsyQ Arnhem en Enschede.

 

 

Frances Nijssen

Frances Nijssen is organisatiepsycholoog en coach. Zij is als leiderschapstrainer verbonden aan verschillende instituten en gespecialiseerd in transformatieve processen.

Praktische informatie

Data:
1 en 2 april 2023

Tijden
zaterdag 9.30-17.00 uur
zondag 9.30-16.00 uur

Plaats
Piet Gerritszaal, Mgr. Suyslaan 8, Heilig Landstichting (bij Nijmegen)

Kosten
€ 140
€ 120 voor UD-studenten
€ 100 kleine beurs

De organisatie van dit weekend ligt in handen van Tarab Instituut Nederland
Meer informatie: info@tarab-instituut.nl

Aanmelden via het aanmeldformulier

Start volgende opleiding'Unity in Duality' okt 2023

Start volgende opleiding ‘Unity in Duality’

Inschrijven kan nog tm 6 oktober

Het is nog mogelijk om tm 6 oktober 2023 in te schrijven.
Het gemiste “eerste blok” zal dan op vrijdag avond 13 en zaterdag 14 oktober als “crashcourse” worden gegeven

Unity in Duality

In ‘Unity in Duality’ leer je werken met het bewustzijn. Door een zich verdiepend lichaamsbewustzijn maak je contact met andere lagen in je ervaring van de werkelijkheid, voorbij onze alledaagse, op taal en concepten gebaseerde ervaring. Hierdoor krijg je meer innerlijke balans en harmonie met jezelf en de wereld om je heen.

Unity in Duality onderscheidt zich van andere meditatieve richtingen door een uitgebreide psychologische en filosofische onderbouwing. Het wordt daardoor mogelijk om niet alleen te ervaren, maar ook te begrijpen hoe onze menselijke ervaring van ‘de werkelijkheid’ van moment tot moment tot stand komt en hoe we deze kunnen transformeren.
Het gaat daarbij om verschillende vormen van transformatie. Je gaat een weg van afgescheidenheid naar verbondenheid, van gesloten naar open, van defensief naar harmonieus. Deze transformaties kunnen zowel voor persoonlijke als spirituele ontwikkeling gebruikt worden .

Door hun eenvoud zijn de inzichten en methodes voor iedereen bruikbaar in het dagelijks leven en kunnen verdiepend werken voor wie ervaring heeft met andere vormen van meditatie. Je ontwikkelt ook meer harmonieuze en effectievere relaties met anderen. Dit kan zowel in de privé- als in de werksetting zijn en is onder andere van grote waarde voor professionals die met mensen werken.


Programma

De training: ‘Unity in Duality’ omvat de kern van het gedachtegoed en start slechts om de vier jaar. Zij bestaat uit drie modules en is bestemd voor iedereen zich vanuit professionele en/of persoonlijke interesse intensief met deze materie wil bezighouden. Je schrijft je in per module.

Module I: De menselijke ervaring ontleed

Unity in Duality kent als uitgangspunt dat onze ervaring tot stand komt in een wisselwerking tussen bewustzijn en werkelijkheid. Hoe is die relatie? Hoe werkt ons bewustzijn en welke niveaus van ervaring zijn er te onderscheiden? In welke zin verandert onze ervaring als we diepere lagen van ons bewustzijn openen? Waarom brengt ons dat meer stabiliteit, harmonie en wijsheid?
In de eerste module maak je kennis met verschillende psychologisch-filosofische visies ( scholen) op de werking van onze waarneming en hoe we bewustzijn kunnen ontwikkelen op diepere lagen van het bestaan. Elke school bouwt voort op de voorgaande en dringt steeds dieper door in de aard van onszelf en de wereld om ons heen.
Deze module omvat vier blokken en drie weekenden

Module II: De dynamieken van transformatie

Wat houdt transformatie in en hoe werkt dit als dynamiek in ons bewustzijn? Hoe kunnen we de juiste voorwaarden scheppen voor processen van transformatie ?
In de tweede module wordt een ‘roadmap’ aangereikt hoe we transformatie van onze ervaring kunnen bereiken. Centraal hierin staat het concept ‘zelfreferentie’, notie van onszelf en ijkpunt van onze ervaring, die van moment tot moment transformeert. We leren hoe we op verschillende lagen van het bewustzijn kunnen interveniëren.
In deze module wordt het psychologisch/filosofisch perspectief uit de eerste module toegepast in vele verschillende praktische oefeningen. Twee vormen van transformatie komen uitgebreid aan de orde: duale en non-duale transformatie.
Deze module omvat zes blokken en vier weekenden.

Module III: De kunst van het relationele

De diepere lagen van ons bestaan brengen een toenemend gevoel van verbondenheid en vervlechting. Hoe kunnen we vanuit een diepere grond in onszelf contact maken met de wereld? Wat verandert er dan in contact met anderen, professioneel en persoonlijk?
In deze derde module gaat het om een brede toepassing van het transformatieve proces in intermenselijke relaties. Dit kan zowel persoonlijk zijn als professioneel (coaching, onderwijs, gezondheidszorg, management, etc)
Deze module omvat drie blokken en twee weekenden. Daarnaast omvat het een individueel traject van persoonlijke sessies (therapie of coaching) en supervisie.


Docenten

Hoofddocent van de training is Lene Handberg. Zij wordt geassisteerd door Frances Nijssen en Caroline Vossen.

Lene MS

Lene Handberg studeerde psychologie en Tibetologie. Zij is hoofddocent en decaan van de opleiding ‘Unity in Duality’, die in meerdere landen in Europa en daarbuiten wordt gegeven. Zij was jarenlang de rechterhand van Tarab Tulku Rinpoche, die vanaf het begin van zijn verblijf in het westen samengewerkt heeft met het veld van de psychologie en psychotherapie. Samen ontwikkelden zij dit trainingsprogramma.
Tarab Tulku vroeg haar voor zijn dood om zijn werk voort te zetten. In dat kader verblijft ze, gesteund door onder andere de Dalai Lama, regelmatig in India om de door hem ontwikkelde inzichten terug te brengen naar de Tibetaanse gemeenschap.

Tarab Tulku Rinpoche (1935-2004) ontving zijn opleiding aan Drepung kloosteruniversiteit in Lhasa, Tibet, waar hij een begaafd en eigenzinnig student was. Hij rondde zijn opleiding af met de hoogst haalbare graad van Geshe Lharampa. Kort na zijn vlucht uit Tibet kwam hij op uitnodiging naar Denemarken waar hij zijn verdere werkzame leven verbonden was aan de Universiteit van Kopenhagen en de Koninklijke Bibliotheek. Geconfronteerd met een volledig andere cultuur stelde hij zichzelf de vraag wat er universeel geldig bleef van wat hij geleerd had buiten de culturele en religieuze context van zijn thuisland. Dit werd de basis voor ‘Unity in Duality’.

Caroline Vossen is klinisch psycholoog, psychotherapeut en supervisor en werkzaam in de klinische praktijk als behandelcoördinator bij PsyQ Arnhem en Enschede.

Frances Nijssen is zelfstandig gevestigd organisatiepsycholoog, supervisor en coach. Zij is als leiderschapstrainer verbonden aan verschillende instituten en gespecialiseerd in transformatieve processen.


Praktische informatie

De opleiding omvat drie modules verspreid over vier jaar, inclusief twee retraites met overnachting.
De modules omvatten verschillende blokken; ieder blok omvat een introductiedag, een intensive van vier dagen en een integratiedag. Een module wordt afgesloten met een opdracht.

De introductie- en integratiedagen zijn op zaterdag en worden in het Nederlands gegeven; de intensives zijn van vrijdag tot en met maandag en zijn gedeeltelijk in het Engels. Zij worden, indien gewenst, naar het Nederlands vertaald.

De opleiding kent geen bijzondere toelatingseisen; enige ervaring met meditatie is gewenst.

Data:
Module I blok 1
Introductiedag: zaterdag 17 juni
Intensive: vrijdag 30 juni tot en met  maandag 3 juli
Integratiedag: zaterdag 16 september 2023

“Crashcourse” (voor diegene die blok 1 gemist hebben)
vrijdagavond 13 oktober en zaterdag 14 oktober

Module I blok 2
Introductiedag: zaterdag 7 oktober
Intensive: vrijdag 20 tot en met  maandag 23 oktober
Integratiedag: zaterdag 25 november 2023

Module I blok 3
Introductiedag: zaterdag 2 maart 2024
Intensive: vrijdag 15 tot en met  maandag 18 maart 2024
Integratiedag: zaterdag 13 april 2024

Module I blok 4
Introductiedag: zaterdag 25 mei 2024
Intensive: vrijdag 7 tot en met  maandag 10 juni 2024
Integratiedag: zaterdag 29 juni 2024

Tijden
09.30 tot 17.30 uur

Plaats
Piet Gerritszaal, Mgr. Suyslaan 8, Heilig Landstichting (bij Nijmegen).
Er zijn diverse (goedkope) mogelijkheden om te overnachten in de omgeving.
Meer informatie daarover via ons info@tarab-instituut.nl.

Kosten
€ 550,- per blok
€ 450,- kleine beurs
€ 295,- voor UD-studenten die deze opleiding eerder hebben gevolgd (alleen intensive).
(prijswijzigingen voorbehouden).

Aanmelden
Je schrijft je in per module; hierop zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing.
UD-studenten die deze opleiding eerder hebben gevolgd kunnen per blok aanmelden (alleen intensive)
Dit doe je via het aanmeldformulier

De flyer van de opleiding kun je via deze link bekijken/downloaden

Een uitgebreide brochure met inhoud per module, programmaopbouw, overzicht van kosten en aanmeldingsprocedure is te verkrijgen via info@tarab-instituut.nl of te downloaden via deze link

De-yoga-van-het-non-duale-11-en-12-febr-2023

De yoga van het non-duale 11 en 12 febr. 2023

Werken met de energie van het lichaam
met Cathy Pawlik

Aan ons fysieke bestaan ligt een subtieler veld ten grondslag: het energetisch lichaam. De yoga van het non-duale opent dit meer subtiele niveau in ons, een niveau waar lichaam en geest verweven zijn en dat van grote invloed is op ons welbevinden. Meesterschap daarover geeft natuurlijke kracht en harmonie aan ons fysieke en mentale bestaan.

We leren in deze workshop de diepere lagen van ons bestaan te openen en ervaren hoe we ons door deze natuurlijke kracht meer kunnen laten dragen. Dit zal veelal gebeuren door fysieke oefeningen en meditatie met af en toe een korte inleiding.


Cathy PawlikCathy Pawlik is lid van de trainingsstaf van het Tarab Institute International. Zij ontdekte reeds vroeg de rijkdom van yoga en bezit de graad van meester in de traditie van Shri Mahesh. Zij is ook opgeleid in de Tibetaanse yoga en al vele jaren een succesvol leraar in de non-duale yoga in Frankrijk. Haar ontmoeting met Unity in Duality is van beslissende invloed geweest op haar werk, waarin ze, zowel in Frankrijk als daarbuiten, mensen begeleidt naar een steeds dieper lichaamsbesef.

Praktische informatie

Data:
11 en 12 februari 2023

Tijden
zaterdag 10.00-17.00 uur
zondag 10.00-16.00 uur

Plaats
Jewel Heart Centrum, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen

Kosten
€ 140,- bij open inschrijving
€ 120,- voor UD-studenten
kleine beurs € 110,-

De workshop wordt in eenvoudig Engels gegeven

De organisatie van dit weekend ligt in handen van Tarab Instituut Nederland
Meer informatie: info@tarab-instituut.nl

Aanmelden via het aanmeldformulier

Zaterdag 8 okt.: ‘Eindigheid, als bron van leven’, zevende workshop van cyclus 2022

Eindigheid en dood zijn een onvervreemdbaar deel van het leven. Toch associëren we ze niet snel met gezondheid en geluk. Sterker nog, de grond van ons denken en handelen is vaak het vermijden of uitbannen van tijdelijkheid.

Welke consequenties heeft deze ontkenning voor hoe we in het leven staan?
En wat gebeurt er met onze levenskracht als we aanvaarden dat eindigheid in ieder moment zit?
Kunnen we de diepere schoonheid van het leven ervaren door haar fragiliteit onder ogen te zien?
In deze workshop gaan we dit verkennen.

Begeleiding: Ton Backus, mindfulnesstrainer en lid van de Internationale Staf van Unity in Duality, in samenwerking met senior studenten.

Deze workshop is onderdeel van de workshop cyclus 2022 “Transformaties voor het dagelijks leven”, maar kan ook apart gevolgd worden.

Praktische informatie

Plaats: Piet Gerritszaal, Mgr. Suyslaan 4, Heilig Landstichting (bij Nijmegen)

Tijden: 9.30 tot 17.00 uur

Kosten: € 60 inclusief lunch (kleine beurs en studenten UD € 50)
Bij inschrijving voor meer dan twee workshops: € 50 per workshop (kleine beurs en studenten UD € 45)

Aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Meer info? Mail naar: info@tarab-instituut.nl of contactformulier

Zondag 18 sept.: ‘De plaats van de moeite ontmaskerd’, zesde workshop van cyclus 2022

‘Het hart moet zich openen waar het gesloten is geraakt’, is een beroemde uitspraak van John Welwood, boeddhistisch psycholoog van het eerste uur.
Dat geldt niet alleen voor het hart maar voor al onze defensies en afweer. Om hiermee te kunnen werken, moeten we onze pijn en verwarring verkennen en open tegemoet treden. In liefdevolle aanvaarding kan zich tonen wat daaronder verborgen ligt; de afweer verdwijnt om ruimte te geven aan de onderliggende kwaliteit.

In deze workshop verkennen we dit transformatieve proces en werken we in meditatie met voorbeelden uit ons dagelijks leven.

Begeleiding: Frances Nijssen, organisatie psycholoog en lid van de Internationale Staf van Unity in Duality, in samenwerking met senior studenten.

Deze workshop is onderdeel van de workshop cyclus 2022 “Transformaties voor het dagelijks leven”, maar kan ook apart gevolgd worden.

Praktische informatie

Plaats: Piet Gerritszaal, Mgr. Suyslaan 4, Heilig Landstichting (bij Nijmegen)

Tijden: 9.30 tot 17.00 uur

Kosten: € 60 inclusief lunch (kleine beurs en studenten UD € 50)
Bij inschrijving voor meer dan twee workshops: € 50 per workshop (kleine beurs en studenten UD € 45)

Aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Meer info? Mail naar: info@tarab-instituut.nl of contactformulier

Zaterdag 2 juli: ‘De helende kracht van het stille’, vijfde workshop van cyclus 2022

Hoe dieper we contact met onszelf kunnen maken, des te meer kunnen we het stille ervaren. Wat is deze stilte eigenlijk die gezien wordt als de diepste grond van onszelf en de wereld? Wat is het effect op ons dagelijks leven als we die meer en meer kunnen ervaren? En hoe kan stilte de grond van alles zijn?
In deze workshop verkennen we op meditatieve wijze de vier soorten stilte als ingangen naar deze diepere grond..

Begeleiding: Frances Nijssen, organisatie psycholoog en lid van de Internationale Staf van Unity in Duality, in samenwerking met Caroline Vossen klinisch psycholoog en lid van de Internationale Staf van Unity in Duality.

Deze workshop is onderdeel van de workshop cyclus 2022 “Transformaties voor het dagelijks leven”, maar kan ook apart gevolgd worden.

Praktische informatie

Plaats: Piet Gerritszaal, Mgr. Suyslaan 4, Heilig Landstichting (bij Nijmegen)

Tijden: 9.30 tot 17.00 uur

Kosten: € 60 inclusief lunch (kleine beurs en studenten UD € 50)
Bij inschrijving voor meer dan twee workshops: € 50 per workshop (kleine beurs en studenten UD € 45)

Aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Meer info? Mail naar: info@tarab-instituut.nl of contactformulier

Retraite: “Dzogchen, onze natuurlijke staat” 22-26 okt.2022

met LENE HANDBERG

In het boeddhisme gaan we ervan uit dat we van nature vrij en verlicht zijn. Een natuur die verborgen ligt in de diepere lagen van ieders bewustzijn en tevens de diepste aard van alle bestaan is. Dat meer ervaren legt een stevige grond in verbondenheid onder ons bestaan.
Vaak wordt de weg daar naar toe gezien als een langzaam proces, van regelmatig oefenen, met vallen en opstaan. De Dzogchen-benadering is van een compleet andere orde. Zij wordt ook wel het ‘onmiddellijke’ pad genoemd waarbij de diepste aard van het bestaan direct wordt benaderd.

Deze directe benadering omvat specifieke meditaties die een onverwachtse eenvoud kennen maar tegelijkertijd ontregelend zijn voor onze gewone manier van reageren en zelfs van mediteren. Dat maakt hen simpel van instructie, tegelijkertijd lastig om meesterschap over te krijgen.
Tarab Tulku heeft een eigen benadering van deze diepste natuurlijke staat ontwikkeld, waarbij hij gebruik maakt van onze alledaagse ervaringen om de natuurlijke staat van eenheid te openen.

Deze retraite is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in deze benadering; enige ervaring met meditatie is vereist.


Lene Handberg vJWe zijn erg blij dat Lene Handberg deze retraite wil begeleiden. Zij onderwijst de Dzogchen zoals zij daarin is ingewijd door Tarab Tulku XI, een belangrijk Tibetaanse leraar die lange tijd in het westen leefde en lesgaf.
Zij ontwikkelde samen met hem Unity in Duality, een training in de boeddhistische psychologie en filosofie, waarvan zij sinds zijn dood hoofddocent is. Deze opleiding wordt in een groot aantal landen gegeven. Zij verblijft in dat verband ook regelmatig in India om het door hem ontwikkelde programma terug te brengen naar de Tibetaanse gemeenschap.

Zij wordt geassisteerd door: Frances Nijssen en Caroline Vossen, stafleden van het Tarab Instituut International


Praktische informatie

Locatie: The Land of Now Veenweg 9a, 9628TW Siddeburen, Nederland

Data retraite: van zaterdag 22 oktober 10.00 uur tot en met woensdag 26 oktober 17.00 uur

Prijzen:
€ 650 all in (volpension en trainingsgeld);
studenten UD en kleine beurs € 575
U slaapt in een tweepersoonskamer. Het is helaas niet meer mogelijk te kiezen voor een 1-persoonskamer. U kunt in het aanmeldingsformulier eventueel aangeven met wie u een kamer wil delen.

De organisatie van deze week ligt in handen van Tarab Instituut Nederland
Meer informatie: info@tarab-instituut.nl

Aanmelden: via aanmeldingsformulier