Home

Wat is Unity in Duality (UD)?

In onze moderne samenleving wordt de werkelijkheid vaak ervaren als onveranderlijk en sterk bepalend voor hoe wij ons voelen. Dat betekent dat we ons in grote mate afhankelijk voelen van onze omstandigheden en onszelf daardoor snel als kwetsbaar en bedreigd ervaren.

In de oude oosterse filosofieën ligt de nadruk meer op het versterken van onze innerlijke aanwezigheid en het ontwikkelen van mentale vaardigheden zodat het individu in zekere mate 'meesterschap' krijgt over hoe zij zich tot deze werkelijkheid verhoudt.

buiten Piet Gerritszaal IMGP5871smDe opleiding Unity in Duality is gebaseerd op deze ‘Inner Science of Mind and Phenomena’ maar wordt op zodanige wijze gepresenteerd dat deze toepasbaar is in de huidige moderne samenleving. Ontdaan van culturele en religieuze aspecten biedt Unity in Duality universele kennis over hoe de menselijke ervaring van de werkelijkheid tot stand komt en van daaruit getransformeerd kan worden.

Unity in Duality kent een breed veld van toepassing en wordt momenteel gebruikt in onder andere (psycho)therapie, coaching, zorg en welzijn, medische beroepen, onderwijs, kunst en wetenschappen.

Tendrel: de grondslag van Unity in Duality

'Unity in Duality' is een losse vertaling van het Tibetaanse begrip ‘Tendrel’, het inzicht dat alles bestaat op basis van onderlinge relatie. Het verwijst onder andere naar het inzicht dat onze ervaring van de werkelijkheid afhankelijk is van onze innerlijke staat van zijn. Dit inzicht tot persoonlijke ervaring brengen geeft een radicale transformatie in relatie met onszelf, onze kijk op de wereld en ons persoonlijk en professioneel handelen. (lees verder)


Tarab Tulku Rinpoche en Lene Handberg

De opleiding Unity in Duality is ontwikkeld door Tarab Tulku in samenwerking met Lene Handberg.

Tarab Tulku Rinpoche (1935-2004)

Tarab Tulku KL012 haalde de hoogste graad van Geshe Larampa in de Tibetaanse kloostertraditie. Kort na zijn vlucht uit Tibet vertrok hij op uitnodiging naar Denemarken waar hij zijn verdere werkzame leven als docent en onderzoeker verbonden was aan de Universiteit van Kopenhagen. Geconfronteerd met een volledig andere cultuur stelde hij zichzelf de vraag wat er geldig bleef van wat hij geleerd had buiten de culturele en religieuze context van zijn thuisland. Dit werd de basis voor ‘Unity in Duality’.

Lene Handberg

Lene Handberg4is hoofddocent en decaan van de opleiding ‘Unity in Duality’, die in meerdere landen van Europa en daarbuiten wordt gegeven. Zij was jarenlang de rechterhand van Tarab Tulku Rinpoche. Samen ontwikkelden zij een trainingsprogramma, waarmee het Tibetaans Boeddhisme vanuit een psychologisch perspectief wordt ontsloten voor de westerse geest. Voor zijn dood heeft Tarab Tulku haar gevraagd zijn werk voort te zetten. In dat kader verblijft ze nu, gesteund door onder andere de Dalai Lama, regelmatig in India om de door hem ontwikkelde inzichten ook terug te brengen naar de Tibetaanse gemeenschap.

YouTube TII CRKBO instellingTIN is CRKBO ge-accrediteerd

Etalage

Flyer A5 Cathy Pawlik v2-MS

12-13 jan.2019 Yoga van het Non Duale, met Cathy Pawlik

Interesseformulier, voor de meest recente informatie hierover en andere activiteiten.

Hot News en meest recente berichten

Kennismaken met UD

Kennismaking copy

Lene Handberg talking about "Unity in Duality"

Kennismaking Tarab Tulku

Tarab Tulku talking about "intuitive mind"