Home

Inleiding Unity in Duality (UD)

In onze moderne samenleving wordt de werkelijkheid vaak als een helder gedefinieerde, onveranderlijke buitenwereld ervaren die bepalend is voor hoe wij ons voelen. Dat betekent dat we in grote mate afhankelijk zijn van uiterlijke omstandigheden, op zoek gaan naar ondersteuning van buiten en ons daardoor snel kwetsbaar en bedreigd voelen.
In de oude oosterse religies en filosofieën, ook wel “Inner Science of Mind and Phenomena” genoemd, ligt de nadruk echter op het versterken van de innerlijke aanwezigheid en het ontwikkelen van mentale vaardigheden zodat het individu verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn/haar ervaring van de werkelijkheid en daar in grote mate ook meesterschap over heeft. Inner science smallDe opleiding Unity in Duality, boeddhistische psychologie en filosofie is gebaseerd op deze ‘Inner Science of Mind and Phenomena’ maar wordt op zodanige wijze gepresenteerd dat deze toepasbaar is in de huidige moderne samenleving.
Ontdaan van culturele en religieuze aspecten biedt Unity in Duality (UD) universele kennis over hoe de menselijke ervaring van de werkelijkheid tot stand komt en hoe deze getransformeerd kan worden. Daarnaast biedt ze methoden en oefeningen om deze kennis eigen te maken, zowel in persoonlijke ontwikkeling als in toepassing in (professionele) relatie met anderen.

UD kent een breed veld van toepassing en wordt momenteel gebruikt in onder andere (psycho)therapie, coaching, zorg en welzijn, medische beroepen, onderwijs, kunst en wetenschappen.

Tendrel: de grondslag van Unity in Duality

Boeddhistische psychologie en filosofie kent een ander paradigma dan in het westen gebruikelijk is. In dit paradigma staat het Tibetaanse begrip tendrel centraal. Letterlijk betekent tendrel ''bestaan in onderlinge afhankelijkheid" en het verwijst onder andere naar het inzicht  het boeddhisme en andere oosterse filosofieën dat onze ervaring van de werkelijkheid, onze waarneming, afhankelijk is van onze staat van zijn. Dit betekent dat als we onszelf in een goede staat van zijn kunnen brengen onze ervaring van de werkelijkheid mee transformeert. Kortom, we hebben grote invloed op hoe onze werkelijkheid ontstaat en aan ons verschijnt. (lees verder)


Tarab Tulku Rinpoche en Lene Handberg

De opleiding Unity in Duality is ontwikkeld door Tarab Tulku in samenwerking met Lene Handberg.

Tarab Tulku Rinpoche (1935-2004)

tarabtulkuMunich98vC ontving zijn opleiding aan Drepung kloosteruniversiteit in Lhasa, Tibet, en rondde die af met de hoogst haalbare graad van Geshe Lharampa. Kort na zijn vlucht uit Tibet vertrok hij op uitnodiging naar Denemarken waar hij zijn verdere werkzame leven als docent verbonden was aan de Universiteit van Kopenhagen en als onderzoeker aan de Koninklijke Bibliotheek. Behalve hoogopgeleid binnen de boeddhistisch academische traditie was Tarab Tulku ook op persoonlijk vlak zeer onderzoekend. Geconfronteerd met een volledig andere cultuur stelde hij zichzelf de vraag wat er geldig bleef van wat hij geleerd had buiten de culturele en religieuze context van zijn thuisland. Dit werd de basis voor ‘Unity in Duality’.

Lene Handberg

Lene Handberg4is hoofddocent en decaan van de opleiding ‘Unity in Duality’. Zij is psycholoog, heeft met Ronald Laing samengewerkt en geeft sinds jaren workshops en retraites in Europa, Amerika en India. Als rechterhand van Tarab Tulku heeft zij samen met hem het trainingsprogramma ontwikkeld, waarmee het Tibetaans boeddhisme en Unity in Duality vanuit onder andere een psychologisch perspectief worden ontsloten voor de westerse geest. Daarbij was zij onder andere verantwoordelijk voor de Psychotherapeutische Toepassing.
Voor zijn dood heeft Tarab Tulku haar gevraagd zijn werk voort te zetten. In dat kader verblijft ze nu, gesteund door onder andere de Dalai Lama, regelmatig in India om het door hem ontwikkelde programma ook terug te brengen naar de Tibetaanse gemeenschap.

YouTube TII CRKBO instellingTIN is CRKBO ge-accrediteerd

Etalage

Hot News en meest recente berichten

Kennismaken met UD

Kennismaking copy

Lene Handberg talking about "Unity in Duality"

Kennismaking Tarab Tulku

Tarab Tulku talking about "intuitive mind"